Idź do

Szkolenia dla pracowników i wolontariuszy parków narodowych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zorganizowało cykl 4 szkoleń dedykowanych pracownikom i wolontariuszom parków narodowych. Zakres szkoleń obejmował wiedzę z zakresu:

Szkolenie 1. „Kreatywne myślenie - kreatywne rozwiązywanie problemów";
Szkolenie 2. „Nowoczesne metody edukacji przyrodniczej";
Szkolenie 3. „Prowadzenie stron internetowych i komunikacja w mediach społecznościowych";
Szkolenie 4. „Zarządzanie ruchem turystycznym na terenie parków narodowych".
 

W ramach Projektu przeprowadzono również serię szkoleń doskonalących kompetencje osobiste i interpersonalne pracowników i wolontariuszy pracujących przy obsłudze ruchu turystycznego. Szkolenia pozwoliły nabyć lub rozwinąć umiejętności niezbędne w działaniach na rzecz parków narodowych i przyrody oraz pozwoliły także zaprezentować narzędzia niezbędne do przygotowania atrakcyjnej i nowoczesnej oferty edukacyjnej.