Idź do
„Promocja Parków Narodowych jako marki” to nazwa projektu, realizowanego od 2016 roku przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (ówczesne Ministerstwo Środowiska).

Łączny budżet Projektu: 5 249 765,90 PLN

(środki europejskie: 4 183 677,68 PLN; środki z budżetu państwa: 1 066 088,22 PLN)

Wskaźnik realizacji Projektu: 15 000 000 

Cele Projektu:

1.      budowanie przeświadczenie i społecznej akceptacji dla idei, iż Polskie Parki Narodowe to wspólne i unikalne dobro narodowe;

2.      zaangażowanie  rzeszy Polaków w realizowaną przez parki misję ochrony przyrody;

3.      promowanie zasad obowiązujących na terenie obszarów chronionych;

4.      integracja osób ceniących przyrodę i parki narodowe -  poprzez budowę sieci społecznego wsparcia;

5.      budowa wizerunku poszczególnych parków narodowych, jako elementów większej spójnej całości czyli marki.

W ramach realizacji Projektu:

1. wyprodukowano 24 filmy z serii „Przeżyj to! Polskie Parki Narodowe” (23 filmy o każdym parku osobno oraz jeden wspólny promujący wszystkie parki narodowe);

2. wyprodukowano 6 filmów promujących właściwe zachowania na terenie parków narodowych. Filmy skierowane są do młodszych odbiorców, a narratorem filmów jest Pan Żubr;

3. wydano 24 foldery w wersji drukowanej (20 tys. egzemplarzy łącznie) promujące parki narodowe. Dodatkowo wyprodukowano 116 tablic z QR kodem  umożliwiającym pobranie folderów w wersji elektronicznej. Tablice zostały zainstalowane we wszystkich parkach narodowych w miejscach najliczniej odwiedzanych przez turystów (ośrodki edukacyjne, siedziby parków, szlaki turystyczne, parkingi, kasy biletowe); 

4. przeprowadzono szkolenia specjalistyczne dla pracowników i wolontariuszy z parków narodowych.

5. wymalowano 3 murale (malowidła ścienne) promujące historię oraz dziedzictwo przyrodnicze parków narodowych; murale znajdują się w Warszawie, Zabrzu oraz Łodzi;

6. wyprodukowano grę multimedialną w wersji mobilnej i desktopowej pt.: „Odkrywca Parków Narodowych” do darmowego pobrania za pośrednictwem sklepów Google Play, App Store oraz App Gallery;

7. wydano grę planszową pt.: „Odkrywca Parków Narodowych”, która została rozdysponowana do 23 parków narodowych jako narzędzie edukacyjne. Część gier została przeznaczona na nagrody w konkursach edukacyjno – przyrodniczych organizowanych przez parki narodowe;

8. przeprowadzono w mediach społecznościowych wszystkich parków narodowych oraz MKiŚ promocję Projektu i wszystkich produktów powstałych w ramach jego realizacji;

9. przeprowadzono ogólnopolską kampanię informacyjno – promocyjną poświęconą Polskim Parkom Narodowym z udziałem Influencera (podróżnika prowadzącego kanał „Busem przez świat”) publikując 3 Filmy prezentujące bogactwo przyrodnicze 
i kulturowe wszystkich 23 parków narodowych pod wspólnym hasłem kampanii „Jedna przyroda – wiele opowieści”

10. utworzono nowe strony internetowe 23 parków narodowych w wersji mobilnej oraz desktopowej oraz jednej strony głównej (tzw. bramy wejściowej do parków narodowych).