Idź do

"Przeżyj to! Polskie Parki Narodowe"

Odtwórz

Polskie Parki Narodowe

Park narodowy to marka rozpoznawalna na całym świecie. Parki narodowe to miejsce unikalne tworzy się je po to by chronić wyjątkowo cenne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. W Polsce mamy 23 takie obszary, które wymagają szczególnej troski i ochrony, aby zachować je jak najdłużej. Szyld parku narodowego jest magnesem przyciągającym turystów, bo wszyscy na całym świecie wiedzą, że parki narodowe tworzy się w miejscach wyjątkowo cennych. Poznaj te najcenniejsze skarby naszego kraju wraz z serią Filmów „Przeżyj to! Polskie Parki Narodowe”.
Odtwórz

Babiogórski Park Narodowy

Babia Góra dla jednych dominujący element krajobrazu, dla innych element tożsamości. Nie na darmo Babia Góra nazywana jest Królową Beskidów. Wysoka i dumna, ale jednocześnie dość łagodna, choć niepozbawiona niebezpieczeństw. Jedyna góra w całych polskich Beskidach, której szczyt sięga wysoko ponad górną granicę lasu i kosodrzewiny. Zwieńczona czapą hal, na których znajdziemy rośliny niespotykane nawet w Tatrach np. rogownicę alpejską. Często kryje się w chmurach, nawet gdy wokół świeci słońce, co dało jej także miano Matki Niepogód. Fascynująca i przyciągająca wszystkich tych, którzy pragną poznać jej tajemnice.
Odtwórz

Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy to jeden z najstarszych parków narodowych w Europie. Jest też prawdopodobnie najbardziej znanym na świecie polskim parkiem narodowym. Ta pierwotna puszcza niegdyś porastała rozległe obszary nizinne Europy Środkowej, to miejsce które trwa od wieków. To tu każdy koniec jest nowym początkiem. Naturalna symbioza, zróżnicowane grądy, olsy, bory wszechogarniająca bioróżnorodność. Puszcze Białowieska przekracza granice i czasy …. trwa.
Odtwórz

Biebrzański Park Narodowy

Najcenniejsze walory Parku to szeroka dolina mającej charakter naturalny silnie meandrującej rzeki Biebrzy, z największym zespołem torfowisk w Polsce, zwanych Bagnami Biebrzańskimi. Wraz z unikatową mozaiką i strefowością siedlisk mokradłowych, a także ekstensywnym rolnictwem zachowały się tu rzadkie, zagrożone i ginące w kraju i Europie gatunki roślin, ptaków i innych zwierząt. Bagna Biebrzańskie są uznawane za jedną z najważniejszych w kraju i w Europie Środkowej ostoi ptaków wodno-błotnych. Poznaj to magiczne miejsce.
Odtwórz

Bieszczadzki Park Narodowy

Najbardziej na południe wysunięty chroniony skrawek Polski to Bieszczadzki Park Narodowy. Obejmuje on najwyższą część Bieszczadów, z urokliwymi połoninami. Występująca tu roślinność wysokogórska, charakterystyczna dla Karpat Wschodnich, nie ma odpowiednika w żadnych innych polskich górach. Poznaj krainę wilków, pięknej przyrody i fascynującej historii.
Odtwórz

Park Narodowy "Bory Tucholskie"

Park Narodowy „Bory Tucholskie” to największy zwarty kompleks leśny w Polsce z dominacją borów sosnowych . Wszystko dzięki lodowcom, które ustępując przed tysiącami lat, dały początek rzekom i jeziorom. Płynące wody naniosły tu piaski, na których żadne inne drzewa nie chcą rosnąć, bo gleba jest zbyt uboga. Choć dziś trudno jest nam to sobie wyobrazić, cały krajobraz Borów Tucholskich to zasługa dawnych zlodowaceń. Oprócz piaszczystej równiny porośniętej borem sosnowym są tu jeszcze jeziora, które zajmują więcej niż dziesięć procent powierzchni parku.  Na szczególną uwagę zasługują jeziora lobeliowe, o niemal krystalicznie czystej i przejrzystej wodzie.
Odtwórz

Drawieński Park Narodowy

Drawieński Park Narodowy to najbardziej malowniczy fragment Równiny Drawskiej, dużego obszaru sandrowego na Pojezierzu Pomorskim, zajętego przez zwarty kompleks leśny Puszczy Drawskiej, zwanej też Puszczą nad Drawą. Park narodowy, o charakterystycznym kształcie zbliżonym do litery V obejmuje dolinę rzeki Drawy i jej dopływu - Płocicznej oraz fragmenty Puszczy wraz ze śródleśnymi łąkami, torfowiskami i jeziorami. Obie rzeki nadają parkowi wyjątkowego charakteru.
Odtwórz

Gorczański Park Narodowy

Przepiękna, tajemnicza puszcza karpacka z dolnoreglowymi lasami mieszanymi, buczyną karpacką i olszyną bagienną. Pietro górnego regla porasta bór świerkowy. Niegdyś całe zbocza Gorców porastała prastara puszcza. Dziś Puszcza Karpacka jest największym, naturalnym bogactwem tych gór chronionym przez Gorczański Park Narodowy.  Szczególną wartość dla krajobrazu i przyrody Gorców mają polany reglowe. Gorczańskie łąki nie ustępują w swej urodzie alpejskim halom, a wiosną nie brak na nich krokusów. Na niektórych polanach zachowały się szałasy – pozostałość dawnej gospodarki pasterskiej, która wzbogaciła przyrodę i krajobraz gór. Gorce to doskonałe miejsce na odkrywanie przyrody i wędrówki po szlakach…
Odtwórz

Park Narodowy "Gór Stołowych"

Unikalne formacje geologiczne, fantastycznie ukształtowane przez naturę piaskowce Szczelińca Wielkiego – oto magnes, który przyciąga turystów w Góry Stołowe. Mroczny labirynt Błędnych Skał nie ma odpowiednika w całej Polsce, a i na świecie trudno znaleźć coś podobnego.
Odtwórz

Kampinoski Park Narodowy

Puszcza Kampinoska. Pradolina Wisły. Tereny Niezwykła mozaika krajobrazów – wydm śródlądowych, bagien, lasów, łąk i szuwarów z ogromnym bogactwem szaty roślinnej oraz tysiącami gatunków zwierząt to jedne z nielicznych walorów Kampinoskiego Parku Narodowego. Obok walorów przyrodniczych Puszcza Kampinoska jest prawdziwą skarbnicą śladów przeszłości. Nie ominęły tych terenów ważne wydarzenia historyczne,  a ślady po powstaniach i wojnach możemy napotkać można w wielu miejscach w parku.
Odtwórz

Karkonoski Park Narodowy

Karkonosze najwyższe pasmo górskie w Sudetach. Karkonoski Park Narodowy chroni najwyższą część Sudetów wraz z ich najwyższym szczytem Śnieżką. Nie na darmo góra nosi taką nawę, bo śniegu w Karkonoszach jest zawsze bardzo dużo. Wierzchołek Śnieżki sięga wysoko ponad bezleśne górskie równiny zwane wierzchowiną, porośnięte roślinnością przypominającą arktyczną tundrę. Niżej zbocza Karkonoszy opadają stromo do skalnych kotłów. Przed tysiącami lat, kotły te były wypełnione lodowcami, dziś w dwóch z nich usytuowane są urokliwe górskie stawy.
Odtwórz

Magurski Park Narodowy

Beskid Niski Pasmo Karpat, tajemnice i niezwykle ciekawe przyrodniczo, etnograficznie i historycznie miejsce. Królestwo orlika krzykliwego – symbolu Magurskiego Parku Narodowego. Park ten chroni m.in. zalesione pasmo Magury Wątkowskiej, jako jedno z najbardziej reprezentatywnych dla Beskidu Niskiego. Beskid Niski to także miejsce przenikania się różnych kultur. Ciekawe są zwłaszcza zabytki kultury łemkowskiej, jak choćby drewniane cerkwie, przydrożne krzyże i kapliczki Zalesione pasma łagodnych gór wyniesione są ponad rozległe łąki i pola uprawne okolicznych, niezbyt zaludnionych wsi, a także pozostałości tych, które kilkadziesiąt lat temu przestały istnieć.

Odtwórz

Narwiański Park Narodowy

Narew to wyjątkowa rzeka. Między Surażem, a Rzędzianami nie płynie jednym korytem, ale kilkoma, które łączą się i rozdzielają. Odnogi Narwi tworzą prawdziwy wodny labirynt. O takiej rzece mówi się, że jest anastomozująca, czyli wielokorytowa. Ten wyjątkowy odcinek Narwi, zwany „Polską Amazonią”, jest chroniony przez Narwiański Park Narodowy. Ciekawostką jest, że park ten to jeden z najmniej zalesionych spośród wszystkich polskich parków narodowych. Dominują tu tereny otwarte – szuwary trzcinowe i turzycowiska. Symbolem parku jest błotniak stawowy dla którego narwiańskie tereny stanowią idealne miejsce bytowania.
Odtwórz

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy jest najmniejszym spośród wszystkich parków narodowych w Polsce. To miejscem, gdzie wartości przyrodnicze są nierozerwalnie splecione z bogactwem kulturowym. Tym bardziej zachowane tu dziedzictwo wymaga naszej uwagi, troski i różnych sposobów ochrony. Charakterystycznym elementem krajobrazu są wapienne skałki o fantastycznych kształtach, a wśród nich najsłynniejsza Maczuga Herkulesa, która stoi jakby wbrew prawom natury. W Ojcowie i jego okolicach znajduje się około 700 jaskiń, które zapewniają schronienie dla licznych gatunków nietoperzy. Park ten nazywany jest także polską Szwajcarią – poznaj to urokliwe miejsce!
Odtwórz

Pieniński Park Narodowy

To najstarszy park narodowy w Polsce.  Pieniny to skaliste góry, schowane między Gorcami, Tatrami i Beskidami od dawna przyciągają uwagę swoją malowniczością, podkreśloną przez „szachownicę” maleńkich pól uprawnych u ich podnóża. Wśród lasów i łąk odznaczają się przepaściste, skaliste szczyty. Najbardziej znane to charakterystyczne Trzy Korony i Sokolica z rosnącą na niej słynną reliktową sosną. Wśród przyrodniczych skarbów trzeba koniecznie wymienić niepylaka apollo. Ten rzadki i piękny motyl przetrwał na naszych ziemiach głównie w Pieninach, a przyczyniła się do tego jego hodowla prowadzona przez Pieniński Park Narodowy. Park szczyci się też skarbami kultury materialnej w postaci ruin dwóch średniowiecznych zamków.
Odtwórz

Poleski Park Narodowy

Polesie, choć nie leży na północy Polski, chyba najbardziej spośród polskich krain kojarzy się z daleką północą. Torfowiska Poleskiego Parku Narodowego są namiastką tundry i lasotundry najbardziej wysuniętą na południowy zachód Europy. Wśród występujących tu roślin wiele jest gatunków charakterystycznych dla północy Europy, takich jak relikty polodowcowe: wierzba lapońska, brzoza niska i kosaciec syberyjski. Liczne są także gatunki znad Atlantyku i rośliny stepowe z południa Europy. Ta mieszanka tworzy osobliwość na skalę europejską. Park ten posiada status Rezerwatu Biosfery, o wybitnych w skali światowej walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Najciekawszym kręgowcem z tego obszaru jest żółw błotny, nie spotykany w żadnym innym parku narodowym.
Odtwórz

Roztoczański Park Narodowy

Roztocze malownicze wzniesienia porośnięte lasami i wstęgami gór. Kraina ciągnąca się od Kraśnika w Polsce do Lwowa w Ukrainie. A w samym sercu Roztocza znajduje się Roztoczański Park Narodowy w 95% pokryty lasami o naturalnym charakterze. To jeden z najbardziej zalesionych parków w Polsce. Do najcenniejszych zespołów leśnych w Parku należą: żyzna buczyna górska, jodłowy bór mieszany, grąd subkontynentalny i bór bagienny, które są zarazem siedliskami priorytetowymi w sieci Natura 2000. Wyżynne bory jodłowe mieszane oraz zwarte żyzne buczyny górskie mają tu granice swych zwartych zasięgów w Polsce. Mimo to buki i jodły osiągają tu imponujące rozmiary nierzadko dochodzące do 50 m wysokości. Symbolem Parku jest konik polski – potomek dzikich koni leśnych tarpanów – uznawany za unikalny relikt przyrodniczo-hodowlany.
Odtwórz

Słowiński Park Narodowy

To wyjątkowe miejsce, gdzie widoki są niepowtarzalne: Morze Bałtyckie, piękne bory, przybrzeżne jeziora i  wydmy z ruchomymi piaskami przypominającymi pustynie to wszystko stanowi część Słowińskiego Parku Narodowego. To jeden z dwóch parków w Polsce położonego nad morzem. Dzięki ruchomym wydmom latem możesz się tu poczuć jak na Saharze, a zima jak na pustkowiu Arktyki. Ważnym elementem przyrody Parku są jeziora, w tym trzecie co do wielkości jezioro w Polsce – Łebsko oraz ósme – Gardno. Z uwagi na występowanie bezcennych ssaków morskich równie cennym środowiskiem jest Morze Bałtyckie. Bez względu na pogodę poczujecie tutaj klimat wakacji !!!
Odtwórz

Świętokrzyski Park Narodowy

Piękne, klimatyczne i tajemnicze, czasem mroczne to Góry Świętokrzyskie to jedne z najstarszych polskich gór leżące na Wyżynie Małopolskiej. Pod względem geologicznym i krajobrazowym to miejsce niezwykłe. Naturalne lasy jodłowo-bukowe, tajemnicze wychodnie skalne i gołoborza, ogromna liczba unikatowych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Nic dziwnego, że w celu ochrony tych prastarych obszarów powołano Świętokrzyski Park Narodowy. Prawie całą powierzchnię parku porastają lasy o wyjątkowym podłożu geologicznym. Poznaj to wyjątkowe miejsce!!!
Odtwórz

Tatrzański Park Narodowy

Tatry są jedną wielką osobliwością na przyrodniczej mapie Polski. To jedyne w Polsce góry o charakterze alpejskim. Ten niewielki skrawek naszego nizinnego kraju wypiętrzył się wysoko ponad otaczające go krainy. Tu są najwyższe polskie szczyty i najgłębsze jaskinie. Tylko tutaj śnieg w środku lata nie jest niczym dziwnym. Tylko tu głębokie polodowcowe jeziora przez pół roku skute są lodem. Dzięki temu znajdziemy w Tatrach wiele skarbów niespotykanych nigdzie indziej. Tylko tu rosną bory limbowe i tak licznie kwitną szarotki, skalnice, goryczki oraz sasanki. Tylko tutaj żyją kozice, świstaki i norniki śnieżne. Poza dzikimi Bieszczadami jedynie w Tatrach nigdy nie udało się naszym przodkom wytępić niedźwiedzi. Tylko tu swoje gniazda w szczelinach skał zakładają pomurniki. Nigdzie indziej orły przednie nie wyglądają tak majestatycznie, jak na tle niedostępnych turni. Do tego nie brakuje tu śladów wyjątkowej kultury górali podhalańskich, wyrosłej z wielowiekowej tradycji pasterskiej i walki o przetrwanie na skalistej ziemi. To miejsce pełne atrakcji o każdej porze roku!
Odtwórz

Park Narodowy "Ujście Warty"

Przy zachodniej granicy Polski, tam, gdzie mieszają się wody Warty i Odry, rozciąga się prawdziwe ptasie królestwo – Park Narodowy „Ujście Warty”. Po latach regulacji rzek, karczowania lasów, meliorowania terenu i prowadzenia wypasu, wykształciły się tu otwarte przestrzenie wilgotnych, żyznych łąk. Przez wiele tygodni w roku znaczne obszary Ujścia Warty znajdują się pod wodą, co powoduje, że miejsce to jest ważnym w skali Europy miejscem lęgowym ptaków wodnych i błotnych. Jest również przystankiem podczas migracji, a nawet docelowym miejscem zimowania.  Poznaj te ptasie El Dorado!!!
Odtwórz

Wielkopolski Park Narodowy

Misją Wielkopolskiego Parku Narodowego jest ochrona krajobrazu ukształtowanego  przez lądolód, który przed dziesiątkami tysięcy lat dotarł do Polski ze Skandynawii. Ta część Wielkopolski to naturalny fragment krajobrazu, najmniej zmienione ekosystemy leśne i jeziorne zlokalizowane wśród łąk, pól i imponujących głazów narzutowych. Dziś polodowcowe jeziora, ukryte wśród dobrze zachowanych lasów, są prawdziwą ozdobą Parku. Osiemnaście obszarów ochrony ścisłej utworzonych w Parku dba o rozmaite formy krajobrazu polodowcowego oraz najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne, a także związane z nimi zwierzęta. Przyjrzyj się bliżej temu wyjątkowemu miejscu!

Odtwórz

Wigierski Park Narodowy

Wigierski Park Narodowy położony jest w samym sercu Suwalszczyzny. To jeden z największych parków narodowych w Polce. Znajdziemy tu wszystko to, co jest najbardziej charakterystyczne dla tego regionu – liczne jeziora, rzeki, puszczańskie lasy, pagórkowaty krajobraz typowy dla Pojezierza Suwalskiego i płaskie tereny Równiny Augustowskiej. Charakterystyczne dla parku jest bogactwo ekosystemów wodnych. W granicach parku znajdują się aż 42 jeziora. Osobliwością są niewielkie śródleśne jeziorka, zwane sucharami. Oprócz dzikiej przyrody i malowniczych krajobrazów jednym z najcenniejszych zabytków parku jest dawny klasztor kamedułów w Wigrach. Odwiedź to miejsce, a na pewno wrócisz tu nie raz!
Odtwórz

Woliński Park Narodowy

Wolin to największa polska wyspa leżąca między Morzem Bałtyckim, a Zalewem Szczecińskim. To tu rozpościera się najpiękniejsza część wybrzeża klifowego w Polsce. Jej najlepiej zachowany fragment przyrody chroni Woliński Park Narodowy. Wnętrze wyspy to przede wszystkim wspaniałe buczyny. Granica Parku nie kończy się wraz z lądem ale sięga daleko w głąb morza. Włączono do niego bowiem obszar wód przybrzeżnych o szerokości jednej mili morskiej, co dało mu miano pierwszego w Polsce parku morskiego. Odkryj to wyjątkowe miejsce!