Idź do

Babiogórski Park Narodowy

...na Babiej Górze wykształciły się takie same piętra klimatyczno-roślinne jak w Tatrach czy Alpach? Ze względu jednak na niższą w stosunku do nich wysokość granice poszczególnych pięter są tutaj obniżone, czasem nawet o kilkaset metrów. Występująca w górnych piętrach kosodrzewina jest gatunkiem charakterystycznym dla gór, a jej obecność zapobiega m.in. osypywaniu się okruchów skalnych.


...Babia Góra nazywana jest królową Beskidów? Z wysokością 1725 m n.p.m. plasuje się na pierwszym miejscu pod względem wysokości w całych Beskidach Zachodnich, a także jest najwyższym szczytem w Polsce. Dzięki temu jej charakterystyczna „sylwetka”, która z każdej strony wygląda zupełnie inaczej - jest rozpoznawalna z daleka. Stoki północne są wysokie i strome, w niektórych miejscach wręcz przepaściste, zaś południowe, łagodne.

...symbolem Babiogórskiego Parku Narodowego jest okrzyn jeleni? Ta roślina ma kwiatostan podobny do kopru, a w Polsce występuje tylko w dwóch miejscach: (1) w masywie Babiej Góry oraz (2) w Beskidzie Śląskim.

...niedźwiedzie, pomimo swoich wielkich rozmiarów, szybko biegają? Zwierzę to, ważące nawet 700 kg, potrafi wspiąć się na wysoką  jodłę. Jego zimowe schronienie nazywane jest gawrą i zlokalizowane są najczęściej w jaskiniach lub dużych, wypróchniałych drzewach.

Białowieski Park Narodowy

...dźwięk, który wydają żubry, nazywamy „chruczeniem”? Ten charakterystyczny odgłos można usłyszeć podczas wczesnojesiennych godów, a także kiedy matka nawołuje swoje młode.

...oddziały leśne w Puszczy Białowieskiej wyglądają nieco inaczej niż w pozostałej nizinnej części kraju. Są to kwadraty (a nie jak w pozostałych parkach prostokąty) o boku długości pół wiorsty (ok. 533 m).To pozostałości po carskim systemie miar, który obowiązywał  w Białowieży podczas zaborów.

...w Białowieskim Parku Narodowym spotkamy takie owady, które nie występują nigdzie indziej w naszym kraju? Ze wszystkich zwierząt występujących w Puszczy Białowieskiej, ponad 95% stanowią bezkręgowce, a wiele w nich to tzw. relikt puszczańskie, które żyją tam ze względu na szczególne warunki, w tym dzięki obecności martwego drewna. Jednym z takich owadów jest bogatek wspaniały, którego próżno szukać w Polsce poza tym obszarem.

...dzięcioł trójpalczasty, jak wskazuje jego nazwa, posiada tylko trzy palce? Pozostałe dzięcioły posiadają ich cztery. Ten gatunek jest silnie związany z miejscami, gdzie występują obumierające świerki lub jodły.

...Puszcza Białowieska jest obiektem dziedzictwa UNESCO? Oznacza to, że jest to miejsce unikatowe w skali świata i odgrywające kluczowe znaczenie dla całej ludzkości! Pierwszego wpisu na tę listę dokonano w  1979 roku i pierwszym obiektem przyrodniczym wpisany na tę listę była Puszcza Białowieska

Biebrzański Park Narodowy

...prawdopodobnie nie ma dwóch identycznych samców batalionów? Ten ptak, który jest symbolem Biebrzańskiego Parku Narodowego, ma bardzo zmienne upierzenie. Charakterystyczne upierzenie wokół głowy samców nazywane jest kryzą.

...w Biebrzańskim Parku Narodowym znajduje się najliczniejsza w Polsce populacja obuwika. Ten storczyk wyróżnia się na tle innych dużym kwiatem, co sprawia że jest jedną z najbardziej spektakularnych roślin.

...Biebrzański Park Narodowy jest największym parkiem narodowym w Polsce? Jego powierzchnia wynosi prawie 600 km2. Oznacza to, że jest on większy od naszej stolicy.

...turzycę od trawy odróżnisz po trójkątnym przekroju jej łodygi?  Ta roślina tworzy w Biebrzańskim Parku Narodowym zbiorowiska zwane turzycowiskami w miejscach podmokłych  oraz tam,  gdzie woda okresowo wylewa.

Bieszczadzki Park Narodowy

...w Bieszczadach górną granicę lasu tworzą lasy bukowe? We wszystkich pozostałych pasmach górskich w naszym kraju są to lasy świerkowe. W Bieszczadach ponad lasami bukowymi  rozpościerają się już bezleśne pasma połonin („otwartych” przestrzeni)

...bieszczadzkie hale nazywamy połoninami? Ich dolna granica w wielu miejscach jest mocno obniżona.  Jest to efektem prowadzonego tutaj wcześniej wypasu. Występowanie połonin jest charakterystyczne dla Karpat Wschodnich, a Bieszczadzki Park Narodowy jest jedynym polskim Parkiem położonym właśnie w tej części Karpat.

...każdy ryś posiada inny układ cętek? Jest on unikalny i dzięki niemu można odróżnić od siebie poszczególne osobniki tego gatunku.

...w bieszczadzkiej Krainie Dolin możemy spotkać rośliny, które przypominają o dawnych mieszkańcach nieistniejących już wsi? Są to np. kwitnące na żółto smotrawy okazałe, które zazwyczaj pojawiają się w miejscu dawnych ludzkich siedzib. Obserwując przyrodę możemy dowiedzieć się sporo o historii danego miejsca.

Park Narodowy "Bory Tucholskie"

...na terenie Parku Narodowego "Bory Tucholskie" znajduje się 7 jezior połączonych jedną rzeką? To miejsce znane jest jako Struga Siedmiu Jezior i jest unikalne w skali kraju.

...pieśń godowa samca głuszca składa się czterech zupełnie różnych części?  Części te to  (1) klapanie, (2) trelowanie, (3) korkowanie i (4) szlifowanie. Tokujące na ziemi samce czasem zastępują ostatnią fazę głośnym trzepotem skrzydeł. Cała czteroetapowa zwrotka trwa około 5 – 7 sekund.

...jedyną nietrującą częścią cisa jest czerwona osnówka jego owoców?  To od objęcia ochroną w 1827 r. miejsca występowania cisa w rozpoczęła się historia ochrony przyrody w PN „Bory Tucholskie”.

...jeziora lobeliowe biorą swoją nazwę od rośliny? Lobelia jeziorna jest niewielką rośliną z rodziny dzwonkowatych i występuje w jeziorach o niskiej żyzności. Dzięki temu woda w nich jest bardzo przejrzysta.

..ślina rzęsorka mniejszego zawiera jad? Ten niewielki ssak związany jest z siedliskami wodnymi i objęty jest ochroną gatunkową. Spotkamy go również w Parku Narodowym "Bory Tucholskie".

Drawieński Park Narodowy

...wydry sporo czasu poświęcają na zabawę? Często bawią się z innymi przedstawicielami swojego gatunku, a jeśli do zabawy nie ma współtowarzyszy to bawią się różnymi przedmiotami. wykorzystując w tym celu np. kamienie czy muszle.

...zimorodek buduje swoje gniazda w stromych brzegach rzek? Stąd jego dawna nazwa, która wywodzi się od słowa  „ziemiorodek”, czyli "rodzący się w ziemi". Ten niewielki błękitno-pomarańczowy ptak jest silnie związany z dolinami rzek.

...w Drawieńskim Parku Narodowym występuje najmniejsza europejska ważka? Iglica mała ma zaledwie ok.3 cm długości. Jest gatunkiem objętym ochroną ścisłą, a nad Drawą pojawia się na torfowiskach.

...ogon bobra nazywany jest „pluskiem”? Ogon bobra nazywany jest „pluskiem” od charakterystycznego dźwięku wydawanego podczas uderzania ogonem o taflę wody. Jest to sygnał ostrzegawczy wydawany w sytuacji zagrożenia. Dodatkowo ogon bobra pełni także funkcję podporową (podczas obgryzania drzew), regulacyjną (bóbr wkłada do wody w celu obniżenia temperatury ciała), a także zapasową (gromadzi zapasy tłuszczu).

Gorczański Park Narodowy

...nazwa Gorce pochodzi od słowa "gorzeć", czyli palić? To sposób tworzenia polan, które powstawały w wyniku gospodarki żarowej. Dzisiaj stanowią one charakterystyczny element krajobrazu Gorczańskiego Parku Narodowego.

…dawniej nazwano salamandrę "ognistym jaszczurem"? Jej jaskrawo żółte plamy kojarzono z ogniem, a sam wygląd przypomina bardziej jaszczurkę, choć salamandra jest bliższą krewną żaby. To ona znajduje się w godle Gorczańskiego Parku Narodowego. A  co ciekawe, właśnie od częstego występowania salamandry, zwanej przez górali jaszczurem pochodzi nazwa „Jaszczurówki” w Zakopanem.

 ...choć sam szczyt Turbacza nie leży na terenie Parku Narodowego, to część okolicznych  grzbietów tego rozrogu objętych jest tą formą ochrony. Pasmo Turbacza ma specyficzną budowę, różniącą się od innych beskidzkich pasm? Ukształtowane jest w formie rozrogu, czyli grzbietów schodzących promieniście do jednego punktu.

...w Gorcach znajdują się najliczniejsze stanowiska rzadkiej w naszym kraju zarzyczki górskiej? To roślina subalpejska, która rośnie na znacznych wysokościach i glebach, w których obecny jest węglan wapnia.